TÜMÜ

ARAPGİR`E BAĞLI KÖYLERİ

ARAPGİR`E BAĞLI KÖYLERİ
04 Aralık 2011, Pazar 00:46:28
Arapgir Bilgi
1 Yorum
1418 Okunma
Yorum yapmak için tıklayınız!
ARAPGİR`E BAĞLI KÖYLERİ
 

KÖYLERİMİZ

1. AKTAŞ 
Köyün 1300 yılında kurulduğu tahmin edilmektedir. İlk olarak Musa adlı bir kişi köyün kuzeyinde bulunan uzun Ali mevkiine yerleşmiş, daha sonra doğudan gelen Gocu uşağı Kabilesi ile birlikte hane sayısı 50 olmuştur. 1960 yılına kadar köyün ismi GOCU iken, bu tarihte AKTAŞ olarak değiştirilmiştir.

Köyün nüfusu, 1980 yılında 1154 kişi iken 1997 nüfus tespitinde bu sayı 283'e düşmüştür. İlçe merkezine uzaklığı 20 km olup, temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Köyde okul, cami ve sağlık evi bulunmaktadır. Köye bağlı DİŞDERİK mezrası bulunmaktadır.

2. ALIÇLI (HASTEK) 
Tarihi çok eski olan köyün ilk sakinlerinin Bağdat'tan geldikleri sanılmaktadır. 1960 yılına kadar köyün adı HASTEK iken bu tarihte ALIÇLI olarak değiştirilmiştir. Köyle alıç ağaçlarının çok olması nedeniyle bu isim verilmiştir. İlçe merkezine uzaklığı 17 km. olup, geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Köyün nüfusu, 1980 yılında 256 iken 1997 tespitine göre 209 olmuştur.

3. BOĞAZLI (SEMEGİ) 
Göldağı'nın devamı olan Hasan dağının eteğinde kurulmuş bir yerleşim yeridir. Köy, birbirinden uzakta bulunan Semegi, Mahalle, Sargızı ve Bedre mezralarından oluşmaktadır.
Eski isim SEMEGİ olup verimli anlamına gelen SEMERE'den türemiştir. Köyün ismi daha sonra BOĞAZLI olarak değiltirilmiştir.

Eski bir tarihi geçmişe sahip olan köyün ilk sakinlerinin Horasan, Arguvan, Akçadağ ve Hekimhan'dan geldikleri sanılmaktadır. İlçeye uzaklığı 18 km ölüp, geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Nüfusu, 1980 yılında 319 ve 1997 yılında ise 141'dir. Köyün yakınında bulunan karababa, pazılı ve kırklarda büyük zatların yattığına inanılmakta ve buralar ziyaret edilmektedir.

4. BOSTANCIK 
Doğubeyazıt ve Ayvalık'tan gelenler Bostancık köyünü kurmuşlardır. Köye bağlı Puşeyin ve Bahçeler mezraları bulunmaktadır. İlçeye uzaklığı 23 km olup temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Sulama yetersizliği verimi azaltmaktadır. Arapgir'e bağlı en büyük köy olan Bostancık'ın nüfusu 1980'de 1909 iken 1997'de 930 olmuştur.

5. ÇAKIRSU (AMURAN) 
Battal Gazi'den beri varlığını sürdüren köyün tarihi oldukça eskidir. Köyde yapılan kazılarda eski ev temellerine ve işlenmiş taşlara rastlanmıştır. Köyün eski adı AMURAN'dır. İlçeye uzaklığı 30 km olup, temel geçim kaynağı çiftçilik ve hayvancılıktır. Daha çok arpa, buğday ve ev ihtiyacı kadar sebze yetiştirilmektedir. Köyde Tarımsal Kültür Kooperatifi bulunmaktadır. Nüfusu 1980'de309ve 1997'de166'dır.

6. BUDAK (BÜYÜK PAĞNİK) 
Mamo Dağının doğu eteğinde kurulmuş olup, Kozluk Çayı ve Berenge Deresi ile çevrilidir. Eski bir Ermeni yerleşim yeridir, Temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Oldukça geniş bir araziye sahip olan köyde her türlü sebze ve meyve yetiştirilmektedir. Bu ürünlerin başında elma ve üzüm gelmektedir. ilçeye 5 km uzaklıkta olup, köyde özellikle Burgum mevkiinde ve Kozluk vadisinde bağ evleri bulunmaktadır. Nüfusu 198Û'de360 iken 1997'de 173 olmuştur.

7. ÇAYBAŞ (PEKÜSÜ) 
Eski ismi Peküsü olup daha sonra köyün yakınından geçen Miran Çayından esinlenilerek ÇAYBAŞI olarak değiştirilmiştir. İlçe merkezine uzaklığı 18 km; Arapgir-Ağın yoluna ise 2 km'dir. Temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Nüfusu 1980 sayımına göre 67 ve 1997'e göre 40'tır. Köyde tarihi mezarlar ve mağaralar bulunmaktadır.

8. ÇİĞNİR 
Tarihi oldukça eskidir. İsmi hiç değişmemiiştir. ilçeye uzaklığı 18 km'dir. Divriği-Arapgir yolu üzerinde yer almaktadır. Köye bağlı Harpuzik Köyde yaklaşık 500 yıllık tarihe sahip bir çeşme İle Uğurönü adlı bir mağara bulunmaktadır. Ayrıca, köyde banyo, çamaşırhane, kahvehane ve misafirhane mevcuttur. Mezrası mevcuttur. Nüfusu 1980'de 490 ve 1997'de 111'dir.

9. ÇİMEN 
Sahip olduğu yeşillik nedeniyle ÇİMEN ismi verilmiştir ve bu isim hiç değişmemiştir. İlçeye uzaklığı 27 km ve Arapgir-Ağın yoluna uzaklığı 2 km'dir. Çimen köyüne bağlı Ballıca mezrası bulunmaktadır. Mezranın köye uzaklığı 2 km'dir. Köyün temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

Köyün nüfusu 1980 sayımına göre 67 ve 1997 sayımına göre ise 53'tür. Köyde tarihi oldukça eski bir cami bulunmaktadır.

10. DEREGEZEN (BUBAN) 
Deregezen köyümüzün tarihi çok eskilere dayanmaktadır, ilk isminin BUBAN olduğu söylenmektedir. Deregezen köyü 1951-1952 yılında şimdiki yerleşim yerine toplu olarak taşınmıştır. Eski Deregezen diye tabir edilen yer, Güneyde şimdiki köyden 2 km. uzaklıktadır. Bu eski köy yerinde sadece harabeler mevcuttur. 1960'lı yıllara kadar tüm çevre ilçe ve köylerinin faydalandığı SALI PAZARI kurulurdu. Sağlık ocağı 1992 yılında yapılmış olup, 1 hizmet binası

Karakolu, 1993'ten beri Deregezen köyünde yapılan yeni hizmet binasında görevini sürdürmektedir. Jandarma karakolunun 1 Hizmet binası ve 3 lojmanı bulunmaktadır. 1980 nüfus sayımına göre köyün nüfusu 425 ve 1997 sayımına göre ise 182 kişidir. Deregezen Malatya-Arapgir yolu üzerinde olup, ilçe merkezine 40 km. uzaklıktadır.
http://www.deregezen.com

11. DÜZCE (KÜÇÜK PANİK) 
Tarihi oldukça eskidir. Eski ismi PANİĞİKUNDİ imiş; bu isim değişikliğe uğrayarak Küçük Panik olmuş ve bu günde DÜZCE olarak değiştirilmiştir. Köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Bunun yanında en önemli gelir kaynağı üzüm bağlarıdır. En önemli cinsi siyah-köhnü ve Aşuk beyazı dır. Son yıllarda kayısıcılık da gelişmektedir. Düzce köyümüzün arazisi geniş olduğundan arazilerin üzerinde bağ evleri bulunmaktadır. Köyün ilçe merkezine uzaklığı 6 km.dir. Köy yolu asfaltlanmıştır. Köyün nüfusu 1980 nüfus sayımına göre 243 ve 1997 nüfus sayımına göre göre 114 kişidir.

12. ESIKLI 
İlçe merkezine uzaklığı 42 km. Arapgir-Malatya karayoluna uzaklığı ise 4 km. dir. Köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Köyde büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı gittikçe azalmaktadır. Köyde sulama suyu olmadığı için arazi tamamen susuzdur. Genellikle buğday, arpa, nohut ve mercimek ekilmektedir.

Esikli köyünün Üçtepe adında bir mezrası vardır. 1980 nüfus sayımına göre nüfusu 226 ve 1997 nüfus sayımına göre ise 105 kişidir.

13. E. ARAPGIR (KARACA) 
Köyün ilçe merkezine uzaklığı 25 km.dir. Eskiarapgir köyünün 900 yıl önce kurulduğu söylenmektedir. 1960 ihtilaline kadar köyün ismi Eskiarapgir, 1960 ihtilalinden sonra ismi KARACA olmuş. Daha sonra köylülerin, köy derneğinin isteği üzerine İsmi tekrar Eskiarapgir olarak değiştirilmiştir.

Köyün nüfus, 1980 sayımına göre 243 ve 1997 nüfus sayımına göre 85 kişidir. Köyün geçim kaynağı tarım, hayvancılık ve meyveciliktir. Tahıllardan arpa, buğday ve nohut üretilmektedir. Hayvancılıkta ise koyun, keçi ve sığır beslenmektedir. Arazisi çok geniş ve verimlidir.

14. EGNİR 
İlçemizin batısında dağ köylerine dahil olup vadinin yamacına kurulmuş şirin bir köyümüzdür. Çok eskiden ismi ERGİL-ERGEL olarak bilinirken zamanla köyün ismi EĞNİR'e dönmüştür. Hayvancılık ve tarım köyün geçim kaynağıdır. Köydeki ekim alanlarının azlığı sebebiyle köy nüfusunun yarıdan fazlası istanbul'a göç etmiştir. 1980 nüfus sayımına göre nüfusu 720 ve 1997 nüfus sayımına göre ise 105 kişidir. Köyümüzün ilçe merkezine uzaklığı 25 km.dir. Arapgir-Divriği devlet yoluna uzaklığı ise 3 km.dir. Köyde içme suyunun depolanarak evlere alınması ve kanalizasyon yapımı için Devlet-Köylü işbirliği İle çalışmalar devam etmektedir. Eğnir köyünün, Tanışa ve Beypınarı adıyla iki mezrası bulunmaktadır. Beypınarı mezrası tamamen boşalmıştır. Tanışa mezrasında 3 aile bulunmaktadır.

15. GEBELI KÖYÜ 
Gebeli köyünün ismi hiç değişmemiştir. Bu köyümüzün ŞEREK adında bir de mezrası bulunmaktadır. İlçe merkezine uzaklığı 35 km, Arapgir-Malatya yoluna uzaklığı ise 3 km. dir. Şerek merzası 60-70 yıl önce kurulmuş olup, Sinikli-Ballıca mezrasından ve Kazanç köyünden gelenler bu mezrayı oluşturmuşlardır.

Köylünün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. 1980 nüfus sayımına göre nüfusu 235 İken, 1997 sayımına göre 81 kişidir.

16. GÖZELİ (MİŞELLİ) 
İlçemizin kuzeybatısında Göldağının eteğinde kurulmuş bir köyümüzdür. İlk önce 3-4 kabilenin buraya yerleşmesiyle köy kurulmuştur. Köyün etrafında meşe ağaçları bulunduğundan ilk adı MEŞELLİ olarak bilinmektedir. Daha sonra MİŞELLİ olarak değiştirilmiştir. Bugün köyün ismiGÖZELİ'dir. Köyün ilçe merkezine uzaklığı

Temel geçim kaynağı, çiftçilik ve hayvancılıktır. Bugün köyde 21 hane kalmıştır. Göç genellikle İstanbul'a olmaktadır. 1980 nüfus sayımına göre köyün nüfusu 194 ve 1997 nüfus sayımına göre ise 102 kişidir.

17. GÜNYÜZÜ (GEBÜK) 
Günyüzü köyü, ilçemizin Güneybatısında yer almaktadır. Kuruluşu Cumhuriyetten sonradır. Eski ismi GEBÜK olan köy sonradan Günyüzü ismini almıştır. Köyün bulunduğu yerdeki araziler eskiden ağaların ve beylerin elinde olduğundan köy kurulmamış, daha sonraları Arguvan tarafından buraya gelen aileler, ağalardan toprak satın alarak veya ağaların hesabına çalışarak yerleşmişlerdir.

Köy ÇİFTLİK ve PALANGA mezralarından ve beş mahalleden oluşmaktadır. 1980 nüfus sayımına göre köyün nüfusu 295 ve 1997 nüfus sayımına göre ise 132 kişidir. Köyün ilçe merkezine olan uzaklığı 12 km.dir.

18. KAYAKESEN (AMBERCE) 
Kayakesen köyü, ilçemizin en eski yerleşim birimlerinden biridir. Eski ismi "Mis kokulu ambar", "Bol olan ambar" anlamına gelen AMBERGE'dir. Bu köye bağlı Kozer ve Rutik mezraları bulunmaktadır. Köy ilçe merkezine 7 km. Ve ana yola ise 2 km. Uzaklıktadır. Köyün üst tarafında 1984 yılında Köy Hizmetleri tarafından yapılan 340 tonluk sulama havuzu bulunmaktadır.

Köyün sulama suyu çok olduğundan özellikle bahçe tarımı yap ı m maktadır. Ayrıca, arpa ve buğday ekilmektedir. 1980 nüfus sayımına göre köyün nüfusu 214 ve 1997 nüfus sayımına göre de 133 kişidir. Kozer mezrası ile köy arası 1,5 km.dir.

19. KAYNAK (HORAN) 
Köy oldukça eski bir yerleşim yeridir. Yaklaşık olarak 150 yıllık bir geçmişi vardır. Çok eskiden bir aile göçebe olarak gelip yerleşmiş ve Horan'ı kurmuş. Horan ismi sonradan KAYNAK olarak değiştirilmiştir. Kaynak köyüne bağlı LEVENGE mezrası vardır. Kaynak köyü, Arapgir- Malatya ana yolu üzerindedir. Ana yola uzaklığı 2. km.dir. Kaynak köyünün tek mezrası olan Levenge, Söğütlü çayının kıyısında kurulmuştur. Levengenin ana yolla uzaklığı 1.5 km.dir. nüfus sayımına göre 81 kişidir.

Geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Tarım makinalarla yapılmaktadır. Çevre köylere göre en geniş arazisi bulunan köydür. Hayvancılık Levenge mezrasında daha yaygındır. Tarım susuz olarak yapılmaktadır. Köyün yolu asfalttır. Köyün nüfusu, 1980 nüfus sayımına göre 232 ve 1997

20. KAZANÇ (Memefir) 
Köy üç mezradan meydana gelmiştir. Rutop en büyük mezradır. Bu mezra, Topsakallı Hasan diye anılan kişi tarafından kurulmuştur. Diğer mezralar, ilyas Kahya ve Ağalar mezralarıdır. Rutop mezrasının Malatya- Arapgir yoluna uzaklığı 3 km. dir. 1980 nüfus sayımına göre mezralarla birlikte toplam nüfusu 330 ve 1997 nüfus sayımına göre ise 125 kişidir.

Köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Tarım susuz yapıldığı için verim çok düşüktür. Hayvancılıkta ancak kendi ihtiyaçlarını karşılamaktadır. İlçe merkezine uzaklığı 43 km.dir.

21. KILIÇLI 
Kılıçlar İlk önce Tunceli- Munzur dağlarındaki su kenarlarına, daha sonra Arapgir'in Hezenek mevkiine, oradan da Haraç yaylasına konaklamışlardır. Haraç yaylasından da köyün şu anki yerleşim yerine gelip köyü kurmuşlar. Köy dört yerleşim yerinden oluşmaktadır. Bunlardan biri köy merkezi diğerleride Beygirli, Hacıuşağı ve Kebiruşağı mezralarıdır. 1980 nüfus sayımına göre köyün mezralarla birlikte toplam nüfusu 436 ve 1997 nüfus sayımına göre ise 193 kişidir.

Geçim kaynağı tamamen tarımdır. Arpa ve buğday Ekilmektedir. Hayvancılık pek yoktur. Her evin kendi İhtiyacı kadar büyük baş hayvan bulunmaktadır. Köyün Arapgir Malatya yoluna uzaklığı 4 km. Beygirli'nin anayola uzaklığı 4 km. Hacıuşağı'nın uzaklığı 2 km. ve Kebiruşağı'nın anayoluna uzaklığı 3 km.dir.

22. KONDUCAK (SATİKLİ) 
Köyün eski ismi Satikli'dir. Köy, bir mezra ve üç mahalleden meydana gelmiştir, ilk yerleşim yeri Saray mezrasıdır. Selimler, Çukur ve Ağca Bey mahalleleri köyü oluşturmaktadır. Köyün tarihinin çok eski olması, mağara ve kalıntılardan anlaşılmaktadır. Çok eskiden Elazığ'ın Baskil ilçesinin Musar nahiyesinin Perzele köyünden gelerek Saray mezrasına yerleşen kabileler köyü meydana getirmişlerdir.

23. KORU (TEPTE) 
Koru köyünün ataları 1590'lı yıllarda göçebe olarak yedi grup halinde (Kazancık, Mezra, Baid, vs.) Fırat nehrinin kıyılarında yaşamışlar. Savaşlardan etkilendikleri için bu yedi grup bir araya gelerek 1590'lı yıllardan sonra şimdiki köyün yerine toplu olarak yerleşerek köyü meydana getirmişlerdir. İlçe merkezine uzaklığı 25 km. Arapgir-Ağın yoluna uzaklığı ise 1,5 km. dir. Köylülerin hemen hepsinin bağ evi bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 200 adet bağevi olduğu söylenmektedir. Bu bağ evleri Kozluk çayı ve Berenge deresinin kıyısı n dad ir. Karşı taraftaki arazilerine ve evlerine gitmek için kendi imkanları ile 5 adet asma köprü yapmışlardır. Çay kenarında sayısız olan su dolaplarının bugün sadece 50 adeti çalışmaktadır. Köyün geçim kaynağı üzümcülük ve tarımdır. İyi cins üzümler yetiştirilmektedir. 5 adet örnek üzüm bağı bulunmaktadır. Bu bağlarda, Beyaz Amasya, Siyah Köhnü ve Tahanebi çeşitleri yetiştirilmektedir. 1980 nüfus sayımına göre nüfusu 785 ve 1997 sayımına göre ise 518 kişidir.

24. MEŞELİ (TOCOLAR) 
Tahminen 200 yıl önce Kılıçlı köyünün Beygirli mezrasında bulunan Toco isminde bir aşiret reisi dört oğlu ile beraber hayvanlarını otlatmak amacı ile şu anki köyün yerine gelip yerleşerek köyü oluşturmuştur. 1993 yılına kadar Sipahiuşağı köyüne bağlı bir mezra iken, bu tarihte, MEŞELİ adı ile ayrı bir köy olmuştur. İlçe merkezine 58 km. Arapgir-Malatya yoluna ise 8 km. uzaklıktadır. 1997 nüfus sayımına göre köyün nüfusu 94 kişidir.. Köyün geçim kaynağı hayvancılık olup koyun ve keçi beslenmektedir.

25. ONAR 
Onar köyü, 774 yıllık bir geçmişe sahiptir. İlçeye uzaklığı 20 km.dir. Güneye bakan meyilli bir arazi üzerine kurulmuş olan köy, yemyeşil dut bahçeleri ve kavak, söğüt ağaçlarının süslediği derince bir vadinin başındadır, Köyün güneyinde ve vadiye bakan kayalıkta 20'yi aşkın kaya mezarı (mağara) vardır. Onar köyünün kurucusu olarak bilinen ve köye adı veren Onar Dede'nin asıl adı ŞEYH HASAN ONER'dir. Öner Dede, Oğuzların Bayat kolunda olup önce şimdiki Karakaya Barajının suları altında kalan Adaf bölgesine yerleşmiş, daha sonra oymağı ile birlikte köyün bugünkü yerine yerleşmiştir.

5-6 Eylül 1997 tarihinde yapılan Arapgir Bağbozumu şenlikleri ile beraber Onar köyünün kurucusu Şeyh Hasan ÖNER adına yaptırılan külliyenin açılışı, muhteşem bir kalabalıkla Devlet Bakanı Metin GURDERE ve Milletvekillerimiz tarafından yapılmıştır. Bu külliyede toplantı salonu, kütüphane, mescit, yemekhane gibi bölümler bulunmaktadır. Köyün nüfusu, 1980 nüfus sayımına göre 765 ve 1997 nüfus tesbitine göre ise 166 kişidir.

26. ORMANSIRTI (CÜCÜGEN) 
Ormansırtının tarihi çok eskidir. Cücen Türklerinden geldiği için Cücügen adını almıştır. Çevresi tamamen ormanlık olduğundan daha sonra Ormansırtı adı verilmiştir. Erzincan ve Elazığ illerine sınır olan köyümüzdür. Bir tarafta miran çayı, bir tarafta da kozluk çayı bulunmaktadır. Arazi bakımından da en büyük köylerîmizdendir. Köye bağlı birde İn Mezrası bulunmaktadır. Ormansırtı köyü tarihi mağaralarıyla ünlüdür. Köyde Kabe'den gelme taşlar bulunmaktadır. Bacağında yara olanlar ve bacağı ağrıyanlar köye gelip taşlan bacaklarına yapıştırırlar. Böylece ağrılar iyileşir. Bu taşın ismine Yılancık Ocağı denir. İlçe merkezine uzaklığı 29 km.dir. 1980 nüfus sayımına göre köyün nüfusu 281 ve 1997 sayımına göre ise 102 kişidir.

27. PAÇALI 
Paçalı köyünün yaklaşık olarak 120 yıl önce kurulduğu sanılmaktadır. Göçebe olarak yaşadıkları için kesin olarak nereden geldikleri tesbit edilememiştir. Köyde çok büyük bir tabii mağara bulunmaktadır. Köy ismini bu mağarada bulunan iki bacadan almaktadır. Mağaranın 1000 m2 kapalı alanı bulunmaktadır. Köyde mera ve su olmadığı için halen göçebe hayatını sürdürmektedir. Yazın Sarıçiçek yaylasına ve Göldağının eteklerine göçerler, oralarda hayvanlarını otlatırlar, kışın ise yerleşim yeri olan köylerine dönerler

İlçe merkezine uzaklığı 45 km.dir. Arapgir Malatya yoluna uzaklığı ise 3 km.dir. Nüfusu 1980 nüfus sayımına göre 235 ve 1997 nüfus sayımına göre ise 156 kişidir.

28. PIRALI 
Pirali köyü Arapgir-Malatya karayolu üzerinde olup ilçe merkezine 28 km. ve ana yola ise 2 km. Uzaklıktadır. Köyün Mehmetuşağı ve Haraç olmak üzere iki mezrası bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Pir Ali isminde bir aşiret reisi gelip köyün bugün bulunduğu yere yerleşerek köyü oluşturmuştur. Köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. En çok buğday ve nohut ekilmektedir.

Köyün nüfusu, 1980 nüfus sayımına göre 139 ve 1997 nüfus sayımına göre ise 40 kişidir. Telefonu Deregezen santralinden almaktadır.

29. SELAMLI 
Selamlı köyünün kuruluşu kesin olarak bilinmemektedir. Köy, toplu bir yerleşim arz etmektedir. Köyün ilçe merkezine uzaklığı 16 km.dir. Mevcut yol stabilize olup 1998 yıl içerisinde asfaltlanacaktır. Köyün geçim kaynağı hayvancılıktır. Bunun yanında tarım da yapılmaktadır. Her evin ihtiyacına cevap verecek kadar küçük ve büyükbaş hayvan bulunmaktadır.

Köyün nüfusu 1980 nüfus sayımına göre 57 ve 1997 nüfus sayımına göre ise kişidir. Köyde 4-5 adet tarihi oyma mağara bulunmaktadır

30. SINIKLI 
Sinikli köyünün eski yerleşim yeri bugünkü Salıca mezrasıdır. Bu mezraya 200 yıl önce göçebe hayatı yaşayan kabilelerin gelip yerleştiği söylenmektedir, Sinikli köyü, Sinikli, Salıca, Yoluklu ve Aduşağı mezralarından meydana gelmektedir. Baskil ilçesinin Parzen semtinden gelen göçebe kabileler bugünkü yolluklu mezrasını meydana getirmişlerdir.

Köyün ilçe merkezime uzaklığı 40 km.dir. Sinikli Balıca arası 800 m. Sinikli-Yoluklu arası 1 km. Sinikli- Aduşağı arası 1,5 km.dir. Köyün geçim kaynağı hayvancılık ve tarımdır. Tarımda genellikle buğday ve arpa ekilmektedir. Köyün nüfusu, 1980 nüfus sayımına göre 408 ve 1997 nüfus sayımına göre 124 kişidir.

31. SIPAHIUŞAGI 
Sipahiuşağı köyünün tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Daha önceleri tamamen göçebe hayatı yaşayan köylüler zamanla yerleşik hayata geçerek şimdiki köyü meydana getirmişlerdir. Köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Köyde yaklaşık olarak 1500 adet koyun-keçi bulunmaktadır.

Arapgir-Malatya yoluna uzaklığı 7 km. ve ilçe merkezine uzaklığı ise 55 km. dir. Köyün nüfusu, 1980 nüfus sayımına göre 495 ve 1997 nüfus sayımına göre ise 79 kişidir.

32. SUCEYIN 
Suceyin, Göldağının uzanan dağlık eteklerinde kurulu, Arapgir'in en büyük beş köyünden birtanesidir. Köy merkezi ile birlikte dört mezra ve üç mahalleden meydana gelmiştir. Mezraları Dikilitaş, Vijna (Pmar), Taşköprü ve Kaleciktir. Mahalleleri ise, Komönü, Isıyurt ve Yamangildİr. Köyün en önemli geçim kaynağı, tarım ve hayvancılıktır. Köy, yapı itibari ile çok dağlık bir yayla şeklindedir. Toprağı verimli ve su kaynakları oldukça boldur. Tabiat güzelliğiyle dikkati çekmektedir

Köyde tarihi eser olarak Taşköprü mezrasında bulunan TAŞKÖPRÜ halen varlığını korumaktadır. Kemer tipi ve kesme taşlarla yapılmış olan köprü Sultan Murat caddesinin en önemli yapılarındandır. Köy, ilçe merkezine 29 km. uzaklıktadır. Köyün nüfusu, 1985 nüfus sayımına göre 802 ve 1997 nüfus sayımına göre ise 247 kişidir.

33 .SUGEÇTİ (ARHUT) 
Sugeçti köyünün eski ismi ARHUT'tur. İlçe merkezine uzaklığı 30 km.dir. Köyün Yanıklar, Alolar, Kalınharman ve Arhut olmak üzere dört mezrası vardır. Köyün geçim kaynağı, göçten önce hayvancılık ve azda olsa tarım idi. Bugün hayvancılık tamamen yok olmuştur. Köyün nüfusu, 1980 nüfus sayımına göre 342 ve 1997 nüfus sayımına göre ise 58 kişidir.

Malkara, Keşan, Silivri, Hatay, Kastamonu, Antalya, Bolu, Adapazarı, İzmit, Tarsus, Mersin, Edirne, Babaeski, Uzunköprü, Lüleburgaz, Tekirdağ, Seydişehir ve Itgan'a olmuştur.

34. SAĞILUŞAĞI 
Şağıluşağı köyü, Arapgir- Divriği Devlet yolu üzerinde olup ilçe merkezine uzaklığı 40 km.dir. İsmini, erkeklerin kışın giydikleri kıldan yapılmış şal'dan almıştır. Şaluşağı ismi daha sonra Şağıluşağı olmuştur. Köyün tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Baskil ilçesinden yaklaşık 126 yıl önce gelenler bugünkü köyü kurmuşlardır. Geçim kaynağı hayvancılık ve az da olsa tarımdır. Köyün yerleşim yeri toplu olup merası çok geniştir. Sarıçiçek yaylasının başlangıcıdır. Köye bağlı birde Kuşçu Mezrası bulunmaktadır. Köyün nüfusu, 1980 nüfus sayımına göre 227 ve 1997 nüfus sayımına göre ise 55 kişidir.

35. TARHAN (AŞAĞI DECDE) 
Tarhan köyünün eski ismi Aşağıdecde'dir. Tarihi 250 yıl öncesine dayanmaktadır. Köyün kurucusu Elazığ'lı Tahir Ağa'dır. Dere yatağına kurulmuş olan Tarhan köyünün etrafı Eğerli, Kale, Çakmak, Günüşhan ve Kardeş dağları ile çevrili olup her tarafından su fışkıran "KOYUNDERE" vadisi de ayrı bir özellik taşımaktadır. Köye bağlı Yıldızlar (Zompa) Alanlı (Abdolar), Tosunlar (Kollikmılla) mezraları bulunmaktadır.

Yıldızlar (Zompa) mezrasında Yontma Taş Devrini andıran tarihi bir mağara bulunmaktadır. Arapgir-Divriği 3 km. ve ilçe merkezine ise 30 km. Uzaklıktadır. 1980 nüfus sayımına göre köyün nüfusu 394 ve 1997 nüfus sayımına göre ise 54 kişidir. Yazın bu sayı beş kat artmaktadır.

36. TAŞDELEN (MUTMUR) 
Taşdelen köyünün eski ismi MUTMUR'dur. Köy ismini, köyün üst kısmında şimdi çok az kalıntıları bulunan Mutmur Kalesi'nden almıştır. Eskiden Arapgir-Malatya yol güzergahı üzerinde bulunan yaklaşık 250-300 hanenin bulunduğu bir bucak iken, ekonomik ve sosyal gelişmelerin sonucu olarak göç meydana gelmiş, bugün köyde 22 hane kalmıştır. Arapgir-Malatya yoluna uzaklığı 3,5 km. ve ilçeye uzaklığı 42 km.dir.

Köyün nüfusu, 1980 nüfus sayımına göre 250 ve 1997 nüfus sayımına göre ise 90 kişidir. Köyde tarihi eser olarak MUT Kalesi, Ören mevkiindeki kesme taşların bulunduğu şehir kalıntıları vardır. En güzel yeri ise suyun çıktığı Başpınar kaynağıdır.

37. TAŞDİBEK (YUKARI DECDE) 
Köyün ismi ilk Önce Dejdeyi Uliye daha sonra Yukarı Dejde iken 1960'dan sonra, etrafı sarp dağlarla kaplı bir çukura yerleştiğinden TAŞDİBEK olmuştur. Eğerli Dağının eteğinde kurulmuş çok geniş bir merası bulunmaktadır. Köyün ekolojik ve doğal yapısı son derece zengindir. Av hayvanları ve bitkisel yapısı oldukça çeşitlidir. Bu özelliklerinden dolayı avcıların ve gezginci arıcıların istilasına uğramaktadır.

İlçeye 35 km. Uzaklıktadır. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Köyün nüfusu, 1980 nüfus sayımına göre 300 ve 1997 nüfus sayımına göre ise 45 kişidir.

38. ULAÇLI (DERECEN) 
Köyün eski ismi Deregen'dir. Tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Yapılan kazılarda Bizans dönemine ait madeni paralara rastlandığı söylenmektedir. Köy engebeli ve dağlık bir yapıya sahiptir. Arazi çıplak ve mera şeklindedir. Geçim kaynağı hayvancılık ve tarımdır. Arapgir-Malatya yoluna uzaklığı 7 km. ve ilçe merkezine uzaklığı ise 1980 nüfus sayımına göre nüfusu 228 ve 1997 nüfus sayımına göre ise 11 kişidir.

39. YAYLACIK (ŞEPİK) 
Yaylacık köyünün hemen hemen tümü göçer ve yaylacı olduğu için bu isim verilmiştir. Eski ismi ise Ermenice bir kelime olan ŞEPİK'tir, Köy, Arapgir-Kemaliye yoluna 500 m. ve ilçe merkezine ise 9 km. Uzaklıktadır. Temel geçim kaynağı hayvancılık ve tarımdır. Keban Barajı yapılınca, Ağın'ın Suderek köyünden üç aile, Keban'ın Çamkıran köyünden üç aile, yine Keban'ın Yahyalı köyünden iki aile gelerek Yaylacık köyüne yerleşmişlerdir.

Nüfûsu, 190 sayımına göre 278 ve 1997 nüfus sayımına göre ise 175 kişidir. Köyün birçok alt yapı sorunu, (cami, kanalizasyon...gibi) aynı köyden sanayici ve işadamı Tunçelik'in sahibi Turan Tuna tarafından çözümlenmiştir.

40. YAZILI (SALDEK) 
Yazılı köyümüzün eski ismi SALDEK'tir. Köy isimleri değişince, Saldek yerine YAZILI ismi verilmiştir. Köyün tarihi pek bilinmemektedir. Köy dağınık şekilde yerleşmiştir. İlçe merkesine uzaklığı 28 km. ve Arapgir-Malatya yoluna uzaklığı ise 10 km.dir. Köyde her evin (ailenin) bağ ve bahçelerinin üzerinde yazlık evleri bulunmaktadır. Geçim kaynaklarının başında tarım ve hayvancılık gelmektedir. Köyün nüfusu 1980 nüfus sayımına göre 389 ve 1997 nüfus sayımına göre ise 110 kişidir.

41. YEŞİLYAYLA 
Yeşilyayla köyü, Suceyin köyüne bağlı Kızılca mezrası olarak bilinmekteydi. Kızılca mezrası, 1987 yılında Yeşilyayla adıyla köy tüzel kişiliği kazanmıştır. Köy çok dağınık bir yerleşim arz etmektedir. Köye bağlı olaraktaMAHMUDUN DERESİ adı verilen bir de mezra bulunmaktadır. Halkın temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Köyün, Suceyin'e uzaklığı 2 km., Arapgir-Divriği yoluna uzaklığı 11 km. ve ilçe merkezine uzaklığı ise 30 km.dir.

Köyün nüfusu, 1980 nüfus sayımına göre 186 ve 1997 nüfus sayımına göre ise 98 kişidir. Köy, tabiat güzelliği, soğuk su kaynakları ve yeşilliği ile ayrı bir görünüm arz etmektedir. Yeşilliğin çok olması nedeni ile YEŞİLYAYLA ismi verilmiştir.

42. YUKARI YABANLI 
Yukarı Yabanlı köyünün ismi hiç değişmemiştir. Köy engebeli bir arazi üzerine kurulmuştur. İlçe merkezine olan uzaklığı 22km.dir. Köyün geçim kaynağı, hayvancılık, tarım, üzümcülük ve "balıkçılıktır. Tarımda, tahıl, sebze, meyvecilik *e üzümcülük önem arz etmektedir. Nüfus, 1980 nüfus sayımına göre 124 ve 1997 nüfus sayımına göre ise 98 kişidir.


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
Bütün Yorumları görmek için tıklayınız!
Hava Durumu
Nbeti Eczaneler
Milli Takım Estonya'ya Patladı
2014 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ikinci maçında A Milli Takım, Estonya'yı farklı mağlup ett
Milletvekili Fındıklı, Malatya'nın S
AK Parti Malatya Milletvekili Mücahit Fındıklı, Malatya'nın büyüdüğünü, dolayısıyla spo
Yeni Malatyaspor ürünleri satışa ç
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da kulüp başkanı Ertan Mumcu, Malatya
Hamit Altintop En Kötüler Listesinde
İspanya'nın ünlü Marca Gazetesi, Galatasaray'ın renklerine kattığı milli futbolcu Hamit Alt
Fenerden Ahmet Çakara Çok Sert Cevap
Fenerbahçe Spor Kulübü, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'a, sarı lacivertli futbolcular
Flas Ernst Yeni Takimi İle Anlasti
Beşiktaş'ın Alman futbolcusu 2 yıllığına Süper Lig ekibi ile anlaşmaya vardı...
Spor Toto 2. Lig -Yeni Malatyaspor'un fu
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Malatyaspor'un futbolcuları, sağlık kontrolünde
44 Malatyaspor'un teknik direktörlüğ
Bölgesel Amatör Lig'de mücadelede eden 44 Malatyaspor'un teknik direktörlüğüne İsmail Tekin
Gazetelerin manşetleri
En Çok Okunanlar
  • BUGÜN
  • HAFTALIK
  • AYLIK
Haberinizi Gnderin Yaynlyalm
ANKET
Arapgir hangi yönüyle gelişmiş bir ilçedir?
Yerleşim, alt yapı, şehirleşme
Türküleri
Eğitim
Kültürel
Sanayileşme
Tarım, hayvancılık
Diger anketlerimiz için tıklayın...
Yol Durumu
Online Trafik Randevu Sistemi
En Çok Yorumlanan
  • BUGÜN
  • HAFTALIK
  • AYLIK
Kendi Firmanizi Firma Sayfasina Tiklayip Ekleyin
Copyright 2009-2012 Sitemizdeki yaz?, resim ve haberlerin her hakk? sakl?d?r. ?zinsiz, kaynak gsterilmeden kullan?lamaz. Yaz?l?m & Teknik Destek: Gazisoft